Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma kısaltmasıdır.