Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında son bir takvim yılı içerisinde yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı veya gönderimi yapan işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi(TMFB) almak zorundadır. Muafiyet durumunuzu öğrenmek için uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.