4G TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI SAN. TİC. A.Ş.

GÖRÜNTÜ KAYDI KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olarak 4G Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı San. Tic. A.Ş.  (“Şirket”),

·       İlgili kişinin ad-soyadı,  görev/unvanı, fotoğraf/video görüntü kayıtlarını,

 

·       Şirketin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,  iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, her türlü tanıtım kapsamında reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla herhangi bir fiziki ve dijital platform üzerinde kullanımı ve yayınlaması, yeniden kullanımı ve yeniden yayımlanması veya bunların renginde yeniden üretilmesi ve her türlü basın ve yayın kanallarında yayınlanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, ilgili mevzuat hükümleri gereğince kâğıt üzerinde veya elektronik/dijital ortamda işleyebilmekte ve işlenme amacıyla sınırlı süre ile saklayabilmektedir.

 

·       Saklama süresinin ardından kişisel verileriniz KVK Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında imha politikasına uygun olarak silme, yok etme ya da anonim hala getirme yöntemleri ile imha etmektedir.

 

·       Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz yine yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda herkese açık bir biçimde işlenebilmekte ve çeşitli reklam/gazete/dergi/haber platformları olan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

·       Veri sorumlusu sıfatıyla Şirkete başvurarak; işlenen kişisel verileriniz hakkında KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Bu kapsamda KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun  https://www.4gkurumsal.com/ adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu kullanarak;

·  Balaban Mah. Balaban Çeşme Cad. No:54 BF Silivri/İSTANBUL Türkiye adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

·  info@4gkurumsal.com adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

GÖRÜNTÜ KAYDI KULLANIMI AÇIK RIZA METNİ

“Aydınlatma metnini okudum, anladım. Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel verilerimin işlenmesine fotoğraflarımın veya videomun çekilmesine/görüntü kayıtlarımın alınmasına ve bu fotoğrafların ya da videoların/görüntü kayıtlarımın yukarıdaki aydınlatma metninde yer verilen amaçlar doğrultusunda kullanımına, Şirketin her türlü tanıtım, reklam, satış ve pazarlama amacıyla herhangi bir fiziki ve dijital platform üzerinde kullanımı ve yayınlaması, yeniden kullanımı ve yeniden yayımlanması veya bunların renginde yeniden üretilmesi ve her türlü basın ve yayın kanallarında yayınlanması ve aktarılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, ilgili mevzuat hükümleri gereğince kâğıt üzerinde veya elektronik/dijital ortamda işlenmesine herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad-Soyad :

Tarih:

İmza: