Yanınızdayız!

Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınmasında yanınızdayız.

TMUB alınması, Ek-3 raporunun hazırlanması, Faaliyet devir işlemleri, TMGD atamaları, TMGD saha ziyaretleri, Tesis Güvenlik Planı, Kaza Raporu ve birçok hizmetimizle yanınızdayız.

IMDG-Code TMGD Hizmeti

  • Tehlikeli maddelerin belirlenmesi
  • Tehlikeli madde prosedürlerinin oluşturulması

  • IMDG-Code Eğitimleri

  • Tehlikeli madde yıllık faaliyet raporlarının girilmesi

  • Tehlikeli madde rehberi

  • Tehlikeli madde güvenlik planı

TMGD hizmeti ile tehlikeli maddelerinizi yönetiyoruz!

IMDG

Gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli maddeleri ve tehlikeli yükün; gemide veya kıyı tesisinde, yüklenmesi, istif edilmesi, elleçlenmesi, taşınması, taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılması faaliyetleri IMDG Code içeriğini yansıtmaktadır.

TMUB

18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alacak veya yenileyecek tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin bu yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.

TMGD

Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur.

İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep TMGD hizmeti

Paketlenmiş tehlikeli maddelerin taşınmasında rol alan yük ilgilileri ve kıyı tesisleri, IMDG Kod içinde belirtilen hususları içeren bir güvenlik planı oluşturur ve uygular. ISPS Kod kapsamındaki kıyı tesislerinde, bu madde gereğince istenen planda bulunması gereken hususlar, ISPS Kod “Liman Tesisi Güvenlik Planı” içerisinde bulunabilir.

  • Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri, tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemleri ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilmiş sorumlulukların ve 12 nci maddesinde belirtilmiş tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir tehlikeli madde rehberi hazırlar ve bulundurur. Rehber, ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulur.
  • Tehlikeli madde sevkiyatlarında ilgili tehlikeli maddelere yönelik muafiyetlerin belirlenmesi ve uygulanması,
  • IMDG-Code Farkındalık ve Genel Bilinçlendirme, Göreve Yönelik ve Emniyet/Güvenlik eğitimlerinin verilmesi,

IMDG-Code Danışmanlığı

Uzman personelimiz ile yanınızdayız.

IMDG Bloğumuz

7/24 yanınızdayız!

İletişim

Ad Soyad
Firma Adı
Email
Telefon
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Açıklama