Yanınızdayız!

Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yanınızdayız.

TMFB alınması, Ek-3 raporunun hazırlanması, Faaliyet devir işlemleri, TMGD atamaları, TMGD saha ziyaretleri, Tesis Güvenlik Planı, Kaza Raporu ve birçok hizmetimizle yanınızdayız.

RID TMGD Hizmeti

  • Tehlikeli maddelerin belirlenmesi
  • Tehlikeli madde prosedürlerinin oluşturulması

  • RID 1.3 Eğitimleri

  • Tehlikeli madde yıllık faaliyet raporlarının girilmesi

  • Karma trenlerde bindirmeli taşıma
  • Ekspres koli

TMGD hizmeti ile tehlikeli maddelerinizi yönetiyoruz!

RID

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetler arası Örgütü (OTIF) tarafından yapılan COTIF sözleşmesi C ana eki (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin) ile meydana gelmiştir.

TMFB

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin alması gereken belgeye “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi “ denmektedir.

TMGD

Görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen kişi tarafından, kapsamda bulunan tesislere verilen hizmete TMGD/RID hizmeti denmektedir.

İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep TMGD hizmeti

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler her bir tesis için ayrı ayrı TMFB almak zorundadır.

  • Tesiste bulunan tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırma çalışmasının yapılması,
  • Tehlikeli madde prosedürlerinin oluşturulması,
  • Tehlikeli madde sevkiyatlarında ilgili tehlikeli maddelere yönelik muafiyetlerin belirlenmesi ve uygulanması,
  • RID Farkındalık ve Genel Bilinçlendirme, Göreve Yönelik ve Emniyet/Güvenlik eğitimlerinin verilmesi,

RID Danışmanlığı

Uzman personelimiz ile yanınızdayız.

7/24 yanınızdayız!

İletişim

Ad Soyad
Firma Adı
Email
Telefon
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Açıklama