Yanınızdayız!

Tehlikeli maddelerin yönetiminde deneyimli kadromuzla yanınızdayız.

TMFB alınması, Ek-3 raporunun hazırlanması, Faaliyet devir işlemleri, TMGD atamaları, TMGD saha ziyaretleri, Tesis Güvenlik Planı, Kaza Raporu ve birçok hizmetimizle yanınızdayız.

TMGD Hizmeti

  • Tehlikeli maddelerin belirlenmesi
  • Tehlikeli madde prosedürlerinin oluşturulması

  • ADR 1.3 Eğitimleri
  • Tehlikeli madde yıllık faaliyet raporlarının girilmesi

  • TMGD aylık saha ziyaretleri

  • ADR mevzuat uygunluğu

TMGD hizmeti ile tehlikeli maddelerinizi yönetiyoruz!

ADR

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir Avrupa anlaşmasıdır.

TMFB

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin alması gereken belgeye “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi “ denmektedir.

TMGD

Görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen kişi tarafından, kapsamda bulunan tesislere verilen hizmete TMGD/ADR hizmeti denmektedir.

İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep TMGD hizmeti

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler her bir tesis için ayrı ayrı TMFB almak zorundadır.

  • Tesiste bulunan tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırma çalışmasının yapılması,
  • Tehlikeli madde prosedürlerinin oluşturulması,
  • Tehlikeli madde sevkiyatlarında ilgili tehlikeli maddelere yönelik muafiyetlerin belirlenmesi ve uygulanması,
  • ADR Farkındalık ve Genel Bilinçlendirme, Göreve Yönelik ve Emniyet/Güvenlik eğitimlerinin verilmesi,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Uzman personelimiz ile yanınızdayız.

7/24 yanınızdayız!

İletişim

Ad Soyad
Firma Adı
Email
Telefon
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Açıklama