TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASINA İLİŞKİN SINIRLI MİKTARLAR VE DİĞER MUAFİYETLER

Maddenin temelde tehlikeli mal olduğunu sınıflandırma ve tanımlama yoluyla belirledikten sonra muafiyetlerden yararlanıp yararlanamayacağımızı belirliyoruz.

Anahtar soru:

Planlanan taşıma için muafiyetlerden yararlanma fırsatları var mı?

ULAŞIM ŞEKİLLERİNDEKİ FARKLAR

“Muafiyetlerin” türü ve kapsamı, taşıma modundan taşıma moduna önemli ölçüde farklılık göstermektedir.

Sınırlı bir miktarın karayoluyla taşınabileceği anlamına geliyor fakat hava taşımacılığında buna hiç izin verilmeyebilir.

Ambalajın miktarı ve türü bazı kolaylıklarda önemli rol oynar.

ADR MUAFİYETLERİ

Aşağıdaki karayolu taşımacılığında mevcut bazı muafiyet varyantları

  • Taşıma türüne bağlı olarak muafiyetler (1.1.3.1)
  • Gazların taşınmasıyla bağlantılı muafiyetler (1.1.3.2)
  • Sıvı yakıtların taşınmasıyla bağlantılı muafiyetler (1.1.3.3)
  • Özel hükümlerle veya sınırlı veya muaf tutulan hükümlerle bağlantılı muafiyetler

Paketlenmiş tehlikeli maddelerin miktarları (1.1.3.4)

  • Temizlenmemiş, boş ambalajlarla ilgili muafiyetler (1.1.3.5)
  • Taşıma birimi başına taşınan miktarlarla ilgili muafiyetler (1.1.3.6)
  • Depolama ve üretim tesislerinin taşınmasına ilişkin muafiyetler

Elektrik enerjisi (1.1.3.7)

  • Taşıma sırasında soğutma veya iklimlendirme maddesi olarak kullanılan tehlikeli mallara ilişkin muafiyetler (1.1.3.8)
  • Tehlikeli mal içeren lambaların taşınmasıyla bağlantılı muafiyetler (1.1.3.9)

TEHLİKELİ MADDE TAŞINMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ “MUAFİYETLER” KULLANILIRKEN GEREKSİNİMLERE TAM UYGUNLUK GEREKLİDİR

Dikkatli olunması tavsiye edilir!

Ancak tüm gereklilikleri açıkça karşıladığımız ve ek bölümlerdeki koşullara sıkı sıkıya bağlı kaldığımız takdirde muafiyet başarıyla kullanılabilir.

Tek bir noktanın bile yanlış olması halinde muafiyetin kullanımı artık geçerli değildir. Bu durumda tehlikeli madde taşımacılığımızın elleçlenmesiyle bir kez daha tehlikeli madde taşımacılığına tamamen dahil oluyoruz.

BÖLÜM 1.1.3.1 KAPSAMINDA MUAFİYETLER

Bölüm 1.1.3.1’de en sık kullanılan muafiyetler, a) kapsamındaki özel taşımacılık ve c) kapsamındaki zanaatkarlar için olan muafiyetlerdir.

Özel yolcu taşımacılığı

Özel yolcu taşırken, tehlikeli maddelerin perakende satışa uygun bir şekilde paketlendiğinden ve kişisel veya evde kullanım veya eğlence ve spor amaçlı olduğundan emin olmalısınız.

Tehlikeli maddelerin kaçmamasını sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Tabii ki, gönderinin güvenli bir şekilde yüklenmesi gerekir.

Sınıf 3 ürünleri (yanıcı sıvılar) içeren yeniden doldurulabilir kaplar için bidon başına miktar 60 litre ile sınırlıdır ve araca 240 litreden fazla yüklenemez.

Bu arada, IBC perakende satışa uygun bir ambalaj değildir.

İşletme muafiyeti

1.1.3.1’in c) maddesi kapsamındaki “işletme muafiyeti” ile, yalnızca varış noktasında tehlikeli malları fiilen kullanan kişiler tarafından yapılan taşımalar bu muafiyete tabidir.

Ambalaj maksimum 450 litre ile sınırlıdır ve 1.1.3.6.3’teki tablodaki miktar sınırlarına uyulmalıdır.

Sınıf 7 (radyoaktif) bu hüküm kapsamında taşınamaz.

Tüm taşıma sırasında tehlikeli maddelerin kaçmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

Yüklerin emniyete alınması zorunludur.

BÖLÜM 1.1.3.2 KAPSAMINDA MUAFİYETLER

Bölüm 1.1.3.2’deki muafiyetler, örneğin gazlı içecekler de dahil olmak üzere gıdalarda bulunan gazları (UN 1950 hariç) içerir; bu, her “gazlı” maden suyu şişesinin tehlikeli madde haline gelmemesini sağlar.

Bu bölüm altında taşınabilecek bir takım başka “gaz taşımaları” da burada zikredilmektedir.

BÖLÜM 1.1.3.3 KAPSAMINDA MUAFİYETLER

Bölüm 1.1.3.3’ün bir muafiyetini temsilen, dizel ve benzinle çalışan araçların çalıştırılması için yedek bidonlarımızdan ve yakıt depolarımızdan bahsetmek istiyorum. Araçtaki konteynerlerin hacmi 1.500 litreyi, römorktakiler ise 500 litreyi geçmemelidir. Taşınabilir yakıt kapları için taşıma birimi başına maksimum miktar 60 litredir.

Bu bölümde ayrıca, örneğin yük olarak taşınan araç konteynırlarındaki yakıt ve diğer taşıma araçları için daha fazla basitleştirmeden bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1.1.3.4 KAPSAMINDA MUAFİYETLER

Bölüm 1.1.3.4’te belirtilen muafiyetler genellikle uygulamada sıklıkla kullanılır.

Özel hükümler

Bölümün bazı özel hükümleri nedeniyle. 3.3 Taşımalarınız kısmen veya tamamen ADR düzenlemelerinden muaf olacaktır.

İlgili ürün veya ürün grubu için geçerli olup olmadığı ve hangi özel düzenlemelerin geçerli olabileceği Bölüm Tablo A’da gösterilmektedir. 3.2 sütun 6’da bahsedilmiştir.

Buradaki popüler özel düzenlemeler, örneğin, iç ve bireysel ambalajlardaki çevreye zararlı maddeleri 5 kg/litreye kadar ADR düzenlemelerinden muaf tutan UN 3077 ve UN 3082’deki özel düzenleme 375’tir. Yalnızca birkaç genel paketleme düzenlemesine uyulmalıdır.

Sıklıkla kullanılan bir diğer rahatlama ise “küçük” lityum piller ve piller için özel düzenleme 188’dir.

Burada belirtilen şartlara uygun olarak: Sınır değerleri aşmayan “test edilmiş” piller ve piller, ambalajın türü ve ağırlığı, paketlerin içeriğinin lityum pil olduğuna dair uyarı ile etiketlenmesi, ek güvenlik talimatları ve acil durum telefonu numarası da Pil belgesinin eklenmesiyle, artık tüm diğer ADR düzenlemelerine uyulması gerekmiyor.

Paket başına maksimum 4 hücre veya 2 pil içeren ekipman sayesinde artık paketin etiketlenmesine veya “pil belgesinin” eklenmesine bile gerek kalmıyor.

Ayrıca 1.1.3.4’te Bölüm 3.4’teki sınırlı miktarların muafiyetine ve Bölüm 3.5’teki muafiyet miktarlarına atıfta bulunulmaktadır.

İstisnai miktarlar / EQ

Bölüm 3.5’teki muafiyet miktarları- düşük miktar sınırlarına bakılmaksızın – yalnızca bazı hedef grupların (örneğin aroma, numune veya numune gönderen şirketler) ilgisini çekecektir.

Ürününüz veya ürün grubunuz için muaf miktarlarda taşımanın ne zaman mümkün olduğunu Bölüm A Tablosunda öğrenebilirsiniz. Sütun 7b’deki 3.2’yi kontrol edin.

Orada bir E-Kod bulacaksınız. Bu E0 ise muaf miktar olarak nakliye mümkün değildir.

E1’den E5’e kadar bu muafiyetten yararlanmak için Bölüm 3.5’in hükümlerine kesinlikle uymanız gerekir.

Bölümde. 3.5, iç ambalaj başına burada belirtilen miktar sınırlarına (1 ml/g ila 30 ml) ve dış ambalaj başına en yüksek net miktara (300 ml/g ila 1000 ml/g) uygunluk gereklidir.

Özel bir ambalaj türü ve tasarımı (üç parçalı, düşürme testi) ve özel etiketleme gereklidir. Ayrıca bir araç veya konteynırda bu türden en fazla 1.000 paket taşınabilir.

Sınırlı miktarlarda tehlikeli mallar / Sınırlı miktarlarda / LQ

Perakendeciler, kurye hizmetleri ve tehlikeli maddeleri nispeten küçük birimler halinde paketleyen herkes için gerçekten favori bir muafiyettir, Bölüm 3.4’teki sınırlı miktarlara ilişkin muafiyettir.

Ürünleriniz ve ürün gruplarınız için Bölüm 3.4’teki sınırlı miktarlardaki tehlikeli madde tespitini kullanabilmeniz için Bölüm 3.2 Tablo A’nın 7a sütununda > 0 olmalıdır.

Eğer orada 0 bulursanız onu kullanmak maalesef mümkün değildir.

Burada iç ambalaj başına maksimum net miktar belirtilmişse (100 ml/g ila 5.000 ml/g arasında), Bölüm 3.4’te listelenen tüm koşullara uyulması kaydıyla, sınırlı miktar muafiyeti kapsamında taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sınırlı miktarlarda satılan ürünlerin artık tehlikeli madde olmadığı sıklıkla yanlış bir şekilde iddia edilmektedir.

Bu, Bölüm 3.4’ün gerekliliklerinin küçük bir detayının bile karşılanmadığı anda nakliyenizin anında tekrar tam teşekküllü bir tehlikeli madde taşımacılığına dönüşebilir.

Sınırlı miktarda tehlikeli madde içeren paketler için işaretleme

Tüm paketler sınırlı miktar için (üstteki resme bakın) en az 100 x 100 mm olarak işaretlenmelidir (en az 50 x 50 mm’ye kadar bir küçültmeye yalnızca paketlerin 100 x 100 mm için çok küçük olması durumunda izin verilir).

Siyah kenarlıklı baklava desenli ve içerisinde UN numarası veya LQ yazan “eski” işaretler artık kullanılamaz.

8 tondan itibaren taşıma birimlerinin LQ işareti

İzin verilen maksimum toplam kütlesi 12 ton olan ve tehlikeli maddelerin 8 tondan fazla sınırlı miktarlarda taşındığı taşıma birimleri için taşıma birimleri işaretlenmelidir.

Kamyonların ön ve arka tarafları işaretlenmeli, konteynerlerin ise 4 tarafı da sınırlı sayıdaki plaka (250 x 250 mm) ile işaretlenmelidir. Bu durumda taşıma aynı zamanda tünel düzenlemelerine de tabidir (tünel kategorisi E).

LQ muafiyetleri hakkında daha fazla bilgiyi bölüm 3.4’te bulabilirsiniz

Dikkat: Sınırlı miktarları 1000 puan kuralıyla karıştırmayın

Son olarak sık sık yapılan bir hataya değinmek istiyorum.

Uygulamada sınırlı miktar hükümleri ile 1.1.3.6 indirimi hükümlerinin karıştırılması, bu muafiyetlerin kullanımında yanlış uygulamalara, eksikliklere ve hatalara yol açmaktadır.

Bölüm 3.4’teki sınırlı miktarlara ilişkin hükümleri, Bölüm 1.1.3.6’daki taşıma birimi başına taşınabilecek miktarlarla ilgili muafiyetlerle (halk dilinde 1000 puan kuralları) asla karıştırmayın.

Bu iki muafiyet tamamen farklı bir düzeyde risk azaltmayı hedefliyorlar.

Hem sınırlı miktarlarda tehlikeli madde içeren paketlerin hem de 1.1.3.6 kapsamındaki paketlerin tek bir taşıma ünitesine yüklenmesi mümkün olmasına rağmen, yükün her bir parçası için gerekli gereklilikler yine de karşılanmalıdır.

Siz de fikrinizi belirtin