TMGD Nedir?

Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi ifade eder.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları

  • Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olması,

  • 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa aykırı fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmaması,

  • TMGD yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almış olması,

  • Yönetmelik kapsamında açılacak ilgili sınavda başarılı olması,

TMGD Sertifikası 5 yıl boyunca geçerlidir.

ADR kapsamında tehlikeli maddelerle iş yapan her işletme Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği gereği, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) hizmeti almak zorundadır. TMGD hizmetinden muaf olup olmadığınızı öğrenmek için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

TMGD Eğitimleri

TMGD eğitimi vermek amacıyla İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi (TMGDEKYB) düzenlenir.

TMGD eğitimleri; eğitim merkezlerinde, bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen eğiticiler tarafından tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası sözleşme, anlaşma ve kodlar esas alınarak verilir. Eğitimlerin son 8 ders saati mevzuat, saha uygulamaları vb. konuları içerir.

ADR kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod güvenlik danışmanlığı sertifikası için ise her bir mod için 21 ders saati ilave eğitim alınır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı

Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 gün içerisinde eğitime katılan kursiyerlere eğitim merkezi tarafından 100 puan üzerinden sınav yapılır. TMGD eğitimi için 70 puan geçme notudur.

Eğitim kuruluşları tarafından, eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara, eğitim döneminin İdarenin onayına müteakip kamu.turkiye.gov.tr üzerinden alınan eğitimin türüne göre “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi” ve/veya “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Tamamlama Belgesi” düzenlenir. Aday, bu belge veriliş tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde İdare tarafından yapılacak en fazla dört sınava girebilir. Ancak, İdare tarafından 2 yıl içerisinde 4 sınav açılmaması halinde, bu belge yapılacak sınav sayısı ile sınırlıdır.

Siz de fikrinizi belirtin